top of page

דיאנה גלזר - זהבה לונטל

מעגל תמיכה והדרכה לשעת חרום


תאור השרות

מעגל תמיכה והדרכה לשעת חרום - קבוצה פתוחה, בה אפשר יהיה לחלוק בעיקר התמודדויות של המטפלות/ים. קבוצה המיועדת לתמיכה והדרכה מקצועית באנשי טיפול הנותנים סיוע חירום. מעגל הדרכה קבוצתי בתוך האי שקט הקיים, של מציאות מורכבת., יש לי קריאה פנימית לעבודה משותפת .לצורך כך החלטתי לצאת בסדרת מפגשים מורחבים ונגישים למטפלים/ות שעובדים/ות בגישות אינטגרטיביות חווייתיות. אנסה לבטא את עצמי , כשהרוחות בחוץ סוערות מטפורית ופיזית, לתחושתי כולנו מצד אחד נדרשים להבין, לטפל, להכיל ולקבל, לצורך זה ,אנו כמטפלים חייבים להיטיב עם עצמינו, לבנות לעצמנו רשת ביטחון מקצועית וחברתית של ערבות הדדית. מקום בו אפשר לשאול כל שאלה ,להרגיש , לחשוב ולבדוק ביחד דרכים שונות להיטיב עם עצמנו ועל ידי כל המטופלים/ות שלנו. ערבות הדדית והעברת ידע הם מרכיבים חיוניים ליצירת ידע טיפולי-פרקטי בקליניקה. עם זאת, שני המרכיבים הללו לבדם אינם מספיקים כדי להבטיח הצלחה שידע טיפולי מיושם בהצלחה במסגרות קליניות, חייב להיות התמקדות גם בנו ,בתקשורת, שיתוף פעולה ,למידה וחוויה משותפת . בואו ליצור יחד מעגל הדרכה אינטגרטיבי ,תומך ומיטיב אשר מקדם את כולנו למקום של ההדדית מיטבית וידע מעורר השראה. ייחד נצור אי של שפיות, למידה, תמיכה, והתפתחות.


bottom of page