top of page

מי מטפל במטפל?

הדרכה: דיאנה גלזר


תאור השרות

מעבדה חווייתית – גוף-נפש-רוח ותודעה בפרקטיקה הטיפולית הדרכה טיפולית חווייתית קונסטלטיבית מי מטפל במטפל? הדרכה טיפולית חווייתית חד פעמית או תהליכית באמצעות קונסטלציה משפחתית מלאה פרטנית / קבוצתית 1. מה במפגש? תוכלו לחוות הדרכה - סופרוויזון המשלבת את גישת הסכמה תרפיה עם הקונסטלציה המשפחתית. באמצעות עבודת ייצוגים, און ליין/פרונטלי . סופרוויז'ן בה תקבלו כלי יעיל למימוש מידי בקליניקות שלכם 2. מה מקבלים במפגש הדרכה טיפולית ? -התנסות במרחב הדרכה בדגש על ממדי גוף-נפש-רוח ותודעה. -חשיפה לשימוש בכלים יצירתיים ואינטגרטיביים בטיפול הפרטני בקליניקה. -הרחבת זוויות ראיה ,"שדה הידע" בהקשרים של הדרכה פרטנית ורב דורית. -"הכרה בקיים", של המקום שזה פוגש אותי כמטפל וכאדם באופן אישי. -מקום לרגשות ותחושות שלנו המופעלים באמצעות המטופל /המונחה/העברה הבין דורית - גילויים חדשים ותובנות לעיתים מפתיעות. -קבלת משאבים, עוגנים ותובנות ,מה יעזור לי להיות , ולהישאר במקומי . סופרוויז'ן בעבודת ייצוגים היא מאוד יעילה ומהירה. ומחזירה אותנו במהירות למרכז שלנו ועושה סדר במערכת. 3. מה התועלת שיפיק המטופל שלכם/ן מתהליך המשלב בין סכמה-תרפיה וקונסטלציה משפחתית? -הקונסטלציה המשפחתית מעשירה ומעמיקה את חוויית הטיפול, הן בהרחבת אפשרויות השימוש בייצוגים והן בהתייחסות לעולם התופעות ככלי התערבותי. -מעבר לכך, השימוש בקונסטלציה לצד הסכמה תרפיה מאפשר למטפל חיבור לאינטואיציה העמוקה ולעולם התופעות-פנומנולוגיה. 4. התנסות: ההדרכה הטיפולית מאירה על קשרים והקשרים אלו, אשר המודרך/ת פוגש/ת במרחב הטיפולי כמטפל וכאדם ומושפע ומשפיע על חיי היום יום. מטרתה ותרומתה המרכזית של העבודה עם ייצוגים, במפגש עם -'סימולציה החיה'- דרך הקונסטלציה המשפחתית היא לגלות ולסדר מחדש את אותן נאמנויות נסתרות ולהביא למודעות ולשינוי בדינמיקות הנסתרות אשר מתגלות באופן חוויתי מתוך "שדה הידע" ( השדה: חלקים/אלמנטים מתוך עולמו של המונחה/מנחה מועברים למרחב בו מתרחש תהליך העבודה, מרחב ההזדהויות או "שדה הידע".) עבודה זו בטכניקה של 'הסימולציה החיה' מציפה את הדינמיקה החבויה ,את הפתרון ניתן למצוא בתוך התהליך ומהבנת העקרונות השונים, ומהבנת העקרונות השונים.


bottom of page