top of page

סכמה תרפיה מ א' עד ת'

הדרכה: עומר אנדר / דיאנה גלזר


תאור השרות

אנו מציעים הדרכה מקצועית בגישת סכמה תרפיה לכל מי שעבר/ה הכשרה בסכמה תרפיה. בנוסף, למי שמעוניין להתקדם בתהליך ההסמכה לפי דרישות ה-ISST (ההתאגדות הבין-לאומית של סכמה תרפיה), אנו מציעים ליווי הדוק, עד ההסמכה. ניתן גם לתאם מפגש הסברה על תהליך ההסמכה, על שלביו.מיעוד למטפלים אשר עברו קורס מלא בסכמה תרפיה המוכר על ידי ה- ISST.


bottom of page