top of page

קונסטלציה משפחתית-מערכתית

מנחות: דיאנה גלזר וסיון אבני


תאור השרות

עבודה עם ייצוגים און ליין, פרטנים, זוגית או קבוצתית, מביאה חוויה ויזואלית של מצבים מורכבים, המאפשרת לראות ולחוות את התמונה המלאה של הנושא אותו אנו בוחרים לחקור או לטפל בו, באופן בהיר. בזמן קצר מתקבלת תמונה בהירהוהבנה עמוקה, הפלונטר איתו אנו מתמודדים, זהו תהליך יצירתי ומרתק . ייחודה של השיטה מאפשרת הפשטה של מצבים מורכבים ורב מימדיים. באופן חוויתי וחזותי. מפתח השיטה, ברט הלינגר ז"ל, פסיכותרפיסט גרמני, מצא שבאמצעות עבודה מונחית ייצוגים, לה קרא קונסטלציה משפחתית, תהליך טיפולי מקצר באופן משמעותי תהליכי עומק רגשיים שבשיטות מערביות פופולריות אורכות שנים ארוכות. תהליך העבודה מורכב משלושה חלקים עיקריים השזורים זה בזה: 1. הכרה בקיים 2. מקור הבעיה 3. תמונת עתיד המובילים לעבר טרנספורמציה מיטבית, מפגש קונסטלציה מקצר באופן משמעותי תהליכי עומק רגשיים ומאפשר הבנה בהירה הדפוסים הבסיסיים בדינמיקה המשפחתית שלך. מכאן צומחת הקלה מהירה ופתרון בעיות במערכות.


bottom of page