top of page

ביופידבק והיבטים פסיכו-פיזיולוגיים

עומר אנדר


תאור השרות

ביופידבק והיבטים פסיכו-פיזיולוגיים בטיפול הגופני הוא חלק בלתי נפרד מהנפשי, אך מרבית הטיפולים המוצעים היום נותנים העדפה ניכרת לתוכן מילולי, בעוד שתהליכים גופניים ורגשיים לא פעם נותרים באפלה. יחד עם זאת, אנו גם עדים למהפכה בעולם הפסיכותרפיה, שניתן לכנותה "מהפכת הגוף". עוד ועוד גישות טיפול עדכניות נותנות דגש הולך ומתבסס לשילוב בין החוויה הגופנית, ואף הגוף עצמו, לבין השיח המילולי. ביופידבק היא שיטת טיפול וכלי טיפולי, המשלבים מכשור טכנולוגי ותוכנת מחשב, ומאפשרים לצפות בפעילות פיזיולוגית דיסקרטית תוך כדי המפגש הטיפולי. חלון זה מאפשר הצצה אל "מאחורי הקלעים" של המטופל, לתהליכים פסיכו-פיזיולוגיים, רגשיים וחווייתיים עמוקים. המידע הנגלה אלינו מאפשר זיהוי והיכרות עם תהליכים חשובים במטופל, ולימוד דרכי שליטה או השפעה על תהליכים אלו על מנת לפתח חוסן. בנוסף, זהו כלי המגביר יעילות טיפולית בכך שהוא מעצים את הפן החווייתי, ומאפשר למידה בזמן אמת של "מה עובד" וכיצד. פסיכו-פיזיולוגיה באופן כללי היא תחום ידע רחב המעשיר את הידע בפסיכותרפיה, את המפגש הטיפולי, ואת היעילות הטיפולית המתאפשר במפגש.


bottom of page