top of page
Image by Evie S.

ספריית וידאו חוויתית

 יש לכם הזדמנות נוספת להעשיר את ארגז הכלים הטיפולי

ספריית וידאו חוויתית

סדנאות והרצאות ממוקדות נושא - סדנאות מגוונות על ידי מרצים מתחלפים, העוסקות בסוגיות טיפול באופן חווייתי. כל סדנה כוללת הדגמות ו/או תרגול. הסדנאות מוקלטות וניתן לרכוש לינק לצפייה גם לאחר המפגש עצמו. 
ספרית סדנאות והרצאות - אנחנו מציעים ספריה של תכנים, הרצאות וסדנאות, חלקן בתשלום וחלקן לצפייה חופשית.

הדרכה וייעוץ - ניתן לתאם מפגש הדרכה או ייעוץ דרך האתר

bottom of page